couleur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła couleur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. couleur (gén):

colour Brit
coloureds Brit pl

couleur → goût

Zobacz też goût

2. goût (saveur):

3. goût (discernement):

4. goût (gré):

Tłumaczenia dla hasła couleur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

couleur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła couleur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.couleur [kulœʀ] PRZYMIOT. sans pl

Tłumaczenia dla hasła couleur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

couleur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

couleur Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文