country w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła country w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.country [kuntʀi] PRZYMIOT. inv

II.country [kuntʀi] RZECZOW. m ou ż

cross, cross-country, crosscountry [kʀɔs(kuntʀi)] RZECZOW. m <pl cross>

Tłumaczenia dla hasła country w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

country w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文