courant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła courant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.courant2 (courante) [kuʀɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

1. courant (mouvement de l'eau):

3. courant ELEC:

V.courant2 (courante) [kuʀɑ̃, ɑ̃t]

draught Brit

Zobacz też plume

2. plume (pour écrire):

II.plume [plym] RZECZOW. m slang

plume → plumard

courant-jet <pl courants-jets> [kuʀɑ̃ʒɛ] RZECZOW. m

1. courir (gén):

Zobacz też valoir, lièvre

2. valoir (qualitativement):

he is a bad lot inf

7. valoir (avec faire):

contre-courant <pl contre-courants>, contrecourant <pl contrecourants> [kɔ̃tʀəkuʀɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła courant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

courant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła courant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

courant(e) [kuʀɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

contre-courant <contre-courants> [kɔ̃tʀəkuʀɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła courant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

courant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

courant z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła courant w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文