cours’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cours’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cours <pl cours> [kuʀ] RZECZOW. m

1. cours:

cours UNIV

4. cours FIN (taux de négociation):

6. cours (enchaînement):

Zwroty:

en-cours, encours [ɑ̃kuʀ] RZECZOW. m <pl en-cours>

basse-cour, bassecour <pl basses-cours, bassescours> [bɑskuʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cours’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cours’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cours’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cours’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cours’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文