courses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła courses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

course de haies RIDING
course à handicap RIDING
course de trot RIDING

course-croisière <pl courses-croisières> [kuʀskʀwɑsjɛʀ] RZECZOW. ż

course-poursuite <pl courses-poursuites> [kuʀspuʀsɥit] RZECZOW. ż

mi-course <à mi-course> [amikuʀs] PRZYSŁ. SPORT

Tłumaczenia dla hasła courses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
directeur/-trice m/ż des courses

courses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła courses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła courses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

courses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

courses Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

courses z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文