courts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła courts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.court (courte) [kuʀ, kuʀt] PRZYMIOT.

1. court (pas long):

avoir la vue courte lit, fig

II.court (courte) [kuʀ, kuʀt] PRZYSŁ.

IV.court (courte) [kuʀ, kuʀt]

Zobacz też paille

I.paille [pɑj] PRZYMIOT. inv (couleur)

court-jus <pl courts-jus> [kuʀʒy] RZECZOW. m slang

court-circuit <pl court-circuits> [kuʀsiʀkɥi] RZECZOW. m

court-bouillon <pl courts-bouillons> [kuʀbujɔ̃] RZECZOW. m

court-courrier <pl court-courriers> [kuʀkuʀje] RZECZOW. m

court-termisme [kuʀtɛʀmism] RZECZOW. m

court-vêtu (court-vêtue) <mpl court-vêtus> [kuʀvety] PRZYMIOT.

extra-court (extra-courte) <pl extra-courts, extra-courtes> [ɛkstʀakuʀ, uʀt] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła courts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

courts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła courts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.court(e) [kuʀ, kuʀt] PRZYMIOT. (opp: long)

II.court(e) [kuʀ, kuʀt] PRZYSŁ.

court-bouillon <courts-bouillons> [kuʀbujɔ̃] RZECZOW. m

court-métrage <courts-métrages> [kuʀmetʀaʒ] RZECZOW. m CINE

court-circuit <courts-circuits> [kuʀsiʀkɥi] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła courts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

courts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文