cousins w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cousins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cousin (cousine) [kuzɛ̃, in] RZECZOW. m (ż)

III.cousin (cousine) [kuzɛ̃, in]

petit-cousin (petite-cousine) <pl petits-cousins, petites-cousines> [p(ə)tikuzɛ̃, p(ə)titkuzin] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cousins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cousins w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cousins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cousins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cousins Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文