couteau w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła couteau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

couteau <pl couteaux> [kuto] RZECZOW. m

Zobacz też plaie, lame, brouillard

couteau-scie <pl couteaux-scies> [kutosi] RZECZOW. m

porte-couteau <pl porte-couteaux> [pɔʀt(ə)kuto] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła couteau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

couteau w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła couteau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła couteau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

couteau Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文