couvre-toi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła couvre-toi w angielski»francuski słowniku

II.wrap up CZASOW. [Brit rap -, Am ræp -] (wrap up [sth], wrap [sth] up)

couvre-toi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła couvre-toi w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文