crédits w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crédits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. crédit (avance de fonds):

Zwroty:

assurance-crédit <pl assurances-crédit> [asyʀɑ̃skʀedi] RZECZOW. ż

crédit-formation <pl crédits-formation> [kʀedifɔʀmasjɔ̃] RZECZOW. m

crédit-relais <pl crédits-relais> [kʀediʀəlɛ] RZECZOW. m

crédit-bail <pl crédits-bails> [kʀedibaj] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła crédits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

crédits w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crédits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crédits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

crédits Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文