crevé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crevé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też crever

4. crever (mourir) slang:

to snuff it Brit inf
to croak inf
he can go to hell! inf

4. crever (mourir) slang:

to snuff it Brit inf
to croak inf
he can go to hell! inf

crève-cœur <pl crève-cœur, crève-cœurs> [kʀɛvkœʀ] RZECZOW. m

crève-la-faim <pl crève-la-faim> [kʀɛvlafɛ̃] RZECZOW. mf inf

Tłumaczenia dla hasła crevé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

crevé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crevé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

crevé(e) [kʀəve] PRZYMIOT. inf (fatigué)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crevé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

crevé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文