crever w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. crever (mourir) slang:

to snuff it Brit inf
to croak inf
he can go to hell! inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

crever w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

crever Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文