criminelle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła criminelle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.crimin|el (criminelle) [kʀiminɛl] PRZYMIOT.

II.crimin|el (criminelle) [kʀiminɛl] RZECZOW. m (ż)

V.crimin|el (criminelle) [kʀiminɛl]

Zobacz też droit

I.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt] PRZYMIOT.

1. droit:

II.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt] PRZYSŁ.

droit aller, rouler:

1. droit (prérogative):

il a eu droit à une amende iron

1. droit (opposé à gauche):

droit fil fig
right of way Brit
labour law Brit
labour law Brit

VI.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt]

Tłumaczenia dla hasła criminelle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
criminel/-elle m/ż
criminel/-elle

criminelle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła criminelle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła criminelle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

criminelle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文