critique w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła critique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.critique [kʀitik] RZECZOW. mf (commentateur)

III.critique [kʀitik] RZECZOW. ż

Zobacz też critiquer

Tłumaczenia dla hasła critique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
reviewer LIT, MUS, CINE

critique w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła critique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.critique [kʀitik] RZECZOW. ż

III.critique [kʀitik] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła critique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

critique Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文