critiques w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła critiques w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.critique [kʀitik] RZECZOW. mf (commentateur)

III.critique [kʀitik] RZECZOW. ż

Zobacz też critiquer

Tłumaczenia dla hasła critiques w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

critiques w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła critiques w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.critique [kʀitik] RZECZOW. ż

III.critique [kʀitik] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła critiques w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

critiques Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

critiques z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文