croûte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła croûte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

croûte, croute [kʀut] RZECZOW. ż

casse-croûte, casse-croute <pl casse-croûte, casse-croutes> [kaskʀut] RZECZOW. m

croûter, crouter [kʀute] CZASOW. przech. CZASOW. nieprzech. inf

Tłumaczenia dla hasła croûte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
a crust of bread lit, fig
to earn one's crust inf Brit

croûte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła croûte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

casse-croûte [kɑskʀut] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła croûte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

croûte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文