croisés w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła croisés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.croisé (croisée) [kʀwɑze] CZASOW. pp

croisé → croiser

II.croisé (croisée) [kʀwɑze] PRZYMIOT.

Zobacz też croiser

chassé-croisé <pl chassés-croisés> [ʃasekʀwɑze] RZECZOW. m

bec-croisé <pl becs-croisés> [bɛkkʀwɑze] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła croisés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

croisés w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła croisés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chassé-croisé <chassés-croisés> [ʃasekʀwaze] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła croisés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

croisés Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文