crois-moi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crois-moi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

6. mark SPORT (starting line):

Zobacz też top, full

1. top (highest or furthest part):

1. top (highest):

dernier/-ière
premier/-ière
to get top marks SCHOOL

IV.top <part prés topping; prét, part passé topped> [Brit tɒp, Am tɑp] CZASOW. przech.

il pousse! inf
to be the tops inf, dated
MILIT to go over the top

1. full (completely filled):

complet/-ète
plein à craquer inf

4. full (complete):

complet/-ète
complet/-ète
entier/-ière

1. word (verbal expression):

mot m

2. word (anything, something):

mot m

3. word U (information):

4. word (promise, affirmation):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crois-moi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. moi (sujet):

4. moi (après une préposition):

à moi l'aide)
à moi mon tour)

crois-moi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crois-moi w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文