cuit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cuit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cuit (cuite) [kɥi, kɥit] CZASOW. pp

cuit → cuire

II.cuit (cuite) [kɥi, kɥit] PRZYMIOT.

Zobacz też cuire

1. cuire GASTR personne:

1. cuire GASTR:

1. cuire GASTR personne:

1. cuire GASTR:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
cuit et recuit inf hum

Tłumaczenia dla hasła cuit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cuit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cuit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cuire

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cuit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cuit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文