cultures w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cultures w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sous-culture <pl sous-cultures> [sukyltyʀ] RZECZOW. ż péj

contre-culture <pl contre-cultures>, contreculture <pl contrecultures> [kɔ̃tʀəkyltyʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cultures w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

cultures w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cultures w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cultures w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cultures Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cultures Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文