d'été w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'été w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m

non-être <pl non-être> [nɔnɛtʀ] RZECZOW. m

mieux-être <pl mieux-être> [mjøzɛtʀ] RZECZOW. m

mal-être <pl mal-être> [malɛtʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'été w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'été w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'été w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

été part passé de être

Zobacz też être

IV.être [ɛtʀ] irr RZECZOW. m

IV.être [ɛtʀ] irr RZECZOW. m

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m sans pl

Tłumaczenia dla hasła d'été w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'été Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

d'été Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文