d'œil w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'œil w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

œil <pl yeux> [œj, jø] RZECZOW. m

1. œil ANAT:

ouvrir les yeux à qn fig

2. œil (exprimant des sentiments):

à mes yeux, il a tort

Zwroty:

my eye inf
my foot inf
for free inf

Zobacz też taper, quatre, paille, merlan, loin, doigt, dent

taper przech. obj.indir. clou:

taper sur qn inf lit
taper sur qn inf lit
to belt sb inf
taper sur qn inf (critiquer) fig
to slag sb off Brit slang
taper sur qn inf (critiquer) fig
it's a riot inf

quatre <pl quatre> [katʀ] PRZYMIOT. inv ZAIMEK RZECZOW. m

I.paille [pɑj] PRZYMIOT. inv (couleur)

1. loin (dans l'espace):

a long way, far liter

2. loin (dans le temps):

3. loin fig:

IV.au loin PRZYSŁ. (dans le lointain)

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Zwroty:

1. dent:

dent ANAT, ZOOL
montrer les dents lit, fig

2. dent:

œil-de-chat <pl œils-de-chat> [œjdəʃa] RZECZOW. m

œil-de-bœuf <pl œils-de-bœuf> [œjdəbœf] RZECZOW. m (lucarne)

œil-de-tigre <pl œils-de-tigre> [œjdətiɡʀ] RZECZOW. m

œil-de-perdrix <pl œils-de-perdrix> [œjdəpɛʀdʀi] RZECZOW. m MED

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'œil w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'œil w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'œil w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

œil <yeux> [œj, jø] RZECZOW. m

Zwroty:

faire de l'œil à qn inf
avoir qn à l'œil inf
mon œil! inf

œil-de-bœuf <œils-de-bœuf> [œjdəbœf] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'œil w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'œil Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文