d'actions w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'actions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. action (fait d'agir):

5. action (initiative):

action MILIT, LAW

Tłumaczenia dla hasła d'actions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'actions w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'actions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'actions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'actions Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文