d'amour w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'amour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. amour (inclination personnelle):

II.amours RZECZOW. mpl (feminine in literary and formal language)

amour-propre [amuʀpʀɔpʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'amour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'amour w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'amour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.amour [amuʀ] RZECZOW. mpl ż si poétique

amour-propre <amours-propres> [amuʀpʀɔpʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'amour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'amour Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文