d'anglais w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'anglais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.anglais (anglaise) [ɑ̃ɡlɛ, ɛz] PRZYMIOT.

IV.anglais (anglaise) [ɑ̃ɡlɛ, ɛz]

Anglais (Anglaise) [ɑ̃ɡlɛ, ɛz] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła d'anglais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
the English + v pl

d'anglais w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'anglais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

anglais(e) [ɑ̃glɛ, ɛz] PRZYMIOT.

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

Anglais(e) [ɑ̃glɛ, ɛz] RZECZOW. m(ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'anglais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'anglais Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文