d'arbre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'arbre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. arbre TECH:

arbre à cames MOTOR
arbre à pain BOT
arbre de vie BIBL

Zobacz też forêt

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'arbre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'arbre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'arbre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła d'arbre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'arbre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

d'arbre z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文