d'arrêt w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'arrêt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. arrêt:

arrêt de jeu SPORT
arrêt pipi inf
arrêt sur salaire ADMIN, LAW

demi-arrêt <pl demi-arrêts> [d(ə)miaʀɛ] RZECZOW. m RIDING

saisie-arrêt <pl saisies-arrêts> [seziaʀɛ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła d'arrêt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'arrêt w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'arrêt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arrêt-maladie <arrêts-maladie> [aʀɛmaladi] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'arrêt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'arrêt Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

d'arrêt Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

d'arrêt z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文