d'assurance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'assurance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

assurance [asyʀɑ̃s] RZECZOW. ż

2. assurance:

5. assurance (en alpinisme):

assurance-crédit <pl assurances-crédit> [asyʀɑ̃skʀedi] RZECZOW. ż

assurance-vie <pl assurances-vie> [asyʀɑ̃svi] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła d'assurance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'assurance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'assurance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła d'assurance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'assurance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文