d'augmentation w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'augmentation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

augmentation [oɡmɑ̃tasjɔ̃] RZECZOW. ż

2. augmentation (majoration):

rise Brit
a pay rise Brit ou raise Am
I got a 10% rise Brit ou raise Am
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'augmentation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'augmentation w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'augmentation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła d'augmentation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'augmentation Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

(pay) rise Brit

d'augmentation Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文