d'avion w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'avion w francuski»angielski słowniku

1. avion (appareil):

(aero)plane Brit

Zwroty:

avion-suicide <pl avions-suicide> [avjɔ̃sɥisid] RZECZOW. m

avion-cible <pl avions-cibles> [avjɔ̃sibl] RZECZOW. m

avion-cargo <pl avions-cargos> [avjɔ̃kaʀɡo] RZECZOW. m

avion-citerne <pl avions-citernes> [avjɔ̃sitɛʀn] RZECZOW. m

avion-taxi <pl avions-taxis> [avjɔ̃taksi] RZECZOW. m

avion-fusée <pl avions-fusées> [avjɔ̃fyze] RZECZOW. m

avion-espion <pl avions-espions> [avjɔ̃ɛspjɔ̃] RZECZOW. m

avion-école <pl avions-école> [avjɔ̃ekɔl] RZECZOW. m

porte-avions, porte-avion <pl porte-avions> [pɔʀtavjɔ̃] RZECZOW. m

d'avion w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'avion w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

avion-cargo <avions-cargos> [avjɔ̃kaʀgo] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'avion w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'avion Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文