d'emprunt w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'emprunt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

emprunt [ɑ̃pʀœ̃] RZECZOW. m

1. emprunt (somme):

short-/medium-/long-term loan
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'emprunt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
borrowing LING, LIT
emprunt m (from à)

d'emprunt w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'emprunt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła d'emprunt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'emprunt Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文