d'hôpital w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'hôpital w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hôpit|al <pl hôpitaux> [ɔpital, o] RZECZOW. m

navire-hôpital <pl navires-hôpitaux> [naviʀɔpital, o] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'hôpital w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'hôpital w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'hôpital w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła d'hôpital w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'hôpital Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文