d'hôtel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'hôtel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hôtel de ville ADMIN

hôtel-restaurant <pl hôtels-restaurants> [otɛlʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

hôtel-club <pl hôtels-clubs> [otɛlklœb] RZECZOW. m

hôtel-Dieu <pl hôtels-Dieu> [otɛldjø] RZECZOW. m

résidence-hôtel <pl résidences-hôtels> [ʀezidɑ̃sotɛl] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'hôtel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'hôtel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'hôtel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła d'hôtel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'hôtel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文