d'heure w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'heure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. heure (soixante minutes):

24 heures sur 24 lit, fig

2. heure (indication):

3. heure (point dans le temps):

4. heure (période, époque):

heure d'été ADMIN
heure d'été ADMIN
heure H MILIT fig
heure d'hiver ADMIN
heure d'hiver ADMIN
heure légale ADMIN
heure locale ADMIN
heure de pointe TRANSP

watt-heure <pl watts-heures> [watœʀ] RZECZOW. m

demi-heure <pl demi-heures> [d(ə)mijœʀ] RZECZOW. ż

kilomètre-heure <pl kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'heure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'heure w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'heure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. heure (mesure de durée):

5. heure (moment dans la journée):

Zwroty:

demi-heure <demi-heures> [d(ə)mijœʀ] RZECZOW. ż

kilomètre-heure <kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'heure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'heure Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

d'heure z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文