d'heureux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'heureux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

heur|eux (heureuse) [œʀø, øz] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'heureux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'heureux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'heureux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.heureux (-euse) [øʀø, -øz] PRZYMIOT.

II.heureux (-euse) [øʀø, -øz] RZECZOW. m, f

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'heureux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
heureux(-euse)
heureux(-euse)
heureux(-euse)

d'heureux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文