d'identité w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'identité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

identité [idɑ̃tite] RZECZOW. ż

Zobacz też relevé

I.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve] CZASOW. pp

relevé → relever

II.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve] PRZYMIOT.

IV.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'identité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'identité w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'identité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła d'identité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'identité Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

d'identité Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文