d'immigrés w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'immigrés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.immigré (immigrée) [imiɡʀe] PRZYMIOT.

II.immigré (immigrée) [imiɡʀe] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'immigrés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'immigrés w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'immigrés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła d'immigrés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'immigrés Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

travailleur(-euse) m (ż) immigré(e)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文