d'intéressant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'intéressant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.intéressant (intéressante) [ɛ̃teʀɛsɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.intéressant (intéressante) [ɛ̃teʀɛsɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

III.intéressant (intéressante) [ɛ̃teʀɛsɑ̃, ɑ̃t]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'intéressant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'intéressant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'intéressant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.intéressant(e) [ɛ̃teʀesɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.intéressant(e) [ɛ̃teʀesɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'intéressant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'intéressant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文