d'où w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'où w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. ou (choix):

1. où lit:

travailles-/vas-tu?

1. où (locatif):

2. où (abstrait):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'où w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'où w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'où w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'où w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'où Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ou (bien) ... ou (bien) ...
either ... or ...
ou (bien) ... ou (bien) ...
either ... or ...

d'où Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła d'où w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文