d'oiseaux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'oiseaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

oiseau <pl oiseaux> [wazo] RZECZOW. m

Zobacz też nom

1. nom (désignation):

sans nom péj
nom de nom inf , nom d'un chien inf ou d'une pipe inf
hell inf

2. nom:

(c'est) à quel nom?
nom à coucher dehors inf
nom déposé COM, LAW
nom de domaine INFOR

oiseau-lyre <pl oiseaux-lyres> [wazoliʀ] RZECZOW. m

oiseau-mouche <pl oiseaux-mouches> [wazomuʃ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'oiseaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'oiseaux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'oiseaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'oiseaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'oiseaux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文