d'os w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'os w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.os <pl os> [ɔs, plo] RZECZOW. m

II.os [ɔs, plo] RZECZOW. mpl (restes mortuaires)

to be screwed slang
il y a un os inf
donner un os à ronger à qn inf

OS → ouvrier spécialisé

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'os w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'os w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'os w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'os w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'os Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

il y a un os inf
os m à moelle
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文