d'outre-mer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'outre-mer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

posting [Brit ˈpəʊstɪŋ, Am ˈpoʊstɪŋ] RZECZOW.

I.overseas [Am ˌoʊvərˈsiz] PRZYMIOT. [Brit ˈəʊvəsiːz]

II.overseas [Am ˌoʊvərˈsiz] PRZYSŁ. [Brit əʊvəˈsiːz]

2. post Brit (mail):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
outremer m inv

Tłumaczenia dla hasła d'outre-mer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

outremer [utʀəmɛʀ] PRZYMIOT. inv RZECZOW. m

territoire [tɛʀitwaʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'outre-mer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'outre-mer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'outre-mer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.outremer [utʀəmɛʀ] RZECZOW. m

II.outremer [utʀəmɛʀ] PRZYMIOT. inv

département [depaʀtəmɑ̃] RZECZOW. m

territoire [teʀitwaʀ] RZECZOW. m

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文