débordé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła débordé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też déborder

3. déborder (dépasser):

3. déborder (dépasser):

Zobacz też vase

I.vase [vɑz] RZECZOW. m (à fleurs, ornemental)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła débordé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

débordé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła débordé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

débordé(e) [debɔʀde] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła débordé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

débordé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文