découverte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła découverte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.découvert (découverte) [dekuvɛʀ] CZASOW. pp

découvert → découvrir

II.découvert (découverte) [dekuvɛʀ] PRZYMIOT.

Zobacz też découvrir

Zobacz też pot, avril

1. pot (récipient, contenu):

pot de colle lit
pot de colle fig, inf
pot à eau
water jug Brit
pot à eau
milk jug Brit
pot au noir NAUT
pot au noir fig
pot à tabac lit
pot à tabac fig, inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła découverte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

découverte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła découverte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

découverte [dekuvɛʀt] RZECZOW. ż

découvert(e) [dekuvɛʀ, ɛʀt] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła découverte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

découverte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文