défense w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła défense w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. défense (contre un agresseur) MILIT:

Zobacz też La Défense, légitime

II.légitime [leʒitim] RZECZOW. ż slang

défense-recours [defɑ̃sʀəkuʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła défense w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

défense w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła défense w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. défense (fait de défendre):

defence Brit

défense2 [defɑ̃s] RZECZOW. ż (interdiction)

défense3 [defɑ̃s] RZECZOW. ż ZOOL

Défense [defɑ̃s] RZECZOW. ż POL

Tłumaczenia dla hasła défense w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

défense Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to act in self-defence [or -defense Am ]

défense Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文