délicat w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła délicat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.délicat (délicate) [delika, at] PRZYMIOT.

II.délicat (délicate) [delika, at] RZECZOW. m (ż) (tatillon)

Tłumaczenia dla hasła délicat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

délicat w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła délicat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

délicat(e) [delika, at] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła délicat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

délicat Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文