démocratique w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła démocratique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

démocratique [demɔkʀatik] PRZYMIOT.

semi-démocratique <pl semi-démocratiques> [səmidemɔkʀatik] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła démocratique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

démocratique w słowniku PONS

démocratique Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文