Tłumaczenia dla hasła dépêche-toi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.hurry up CZASOW. [Brit ˈhʌri -, Am ˈhəri -] (hurry [sb] up, hurry up [sb])

I.finish with CZASOW. [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish with [sth])

II.finish with CZASOW. [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish with [sb])

already [Brit ɔːlˈrɛdi, Am ˌɔlˈrɛdi] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła dépêche-toi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.tiède [tjɛd] RZECZOW. mf péj

Zobacz też salade

II.demi (demie) [d(ə)mi] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też malin

I.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] PRZYMIOT.

1. malin (intelligent):

I looked a right fool! Brit inf
c'est malin! inf, iron

II.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] RZECZOW. m (ż)

III.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ]

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文