déposée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła déposée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dépose [depoz] RZECZOW. ż (retrait)

2. déposer:

4. déposer (faire enregistrer):

to table Brit
to apply (à for)
to stand Brit (à for)
to run (à for)

glisser-déposer <pl glisser-déposer> [ɡlisedepoze] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła déposée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

déposée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła déposée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła déposée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

déposée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文