désespéré w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła désespéré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.désespéré (désespérée) [dezɛspeʀe] CZASOW. pp

désespéré → désespérer

II.désespéré (désespérée) [dezɛspeʀe] PRZYMIOT.

III.désespéré (désespérée) [dezɛspeʀe] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też désespérer

Tłumaczenia dla hasła désespéré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

désespéré w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła désespéré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.désespéré(e) [dezɛspeʀe] PRZYMIOT.

II.désespéré(e) [dezɛspeʀe] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła désespéré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

désespéré Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文